Hoa Kỳ tài trợ 7.5 triệu USD cho Philippines để chống đánh bắt trái phép ở Biển Đông