Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngừng sách nhiễu tàu Philippines ở vùng biển tranh chấp