Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại về phân phối vaccine Covid-19