Hoa Kỳ: Tổng Chưởng lý Merrick Garland chấp thuận việc chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine