Nga cấm 500 công dân Mỹ, trong đó có cựu TT Obama và những người chủ trì chương trình