Hoa Kỳ treo thưởng 35 triệu Mỹ kim để bắt giữ những kẻ buôn ma túy từ Trung Quốc và Mexico