Hoa Kỳ, Trung Quốc đạt thỏa thuận nới lỏng hạn chế thị thực cho ký giả