Gia đình ký giả Trung Quốc đưa tin về đại dịch ở Vũ Hán bị bỏ tù cho biết cô có thể không qua khỏi mùa đông