Hoa Kỳ và các đồng minh hiệp lực chống lại sự bành trướng của hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương