Hoa Kỳ và EU lên kế hoạch trước việc cắt giảm khí đốt của Nga