Hoa Kỳ và EU tìm cách kiềm chế sức mạnh về thép của Trung Quốc bằng các mức thuế mới

Trung Quốc đang là mục tiêu của các mức thuế mới do ​​Hoa Kỳ, EU đề nghị nhắm vào các quốc gia sản xuất nhiều thép hơn nhu cầu thị trường.