Hoa Kỳ và Liên minh Ngũ Nhãn đưa ra cảnh báo mới về việc Trung Quốc tuyển mộ cựu phi công quân sự phương Tây

Trước đây Liên minh Ngũ Nhãn và các thành viên NATO từng nêu lên những lo ngại về việc Trung Quốc cố gắng tuyển mộ các cựu phi công quân sự của họ.