Hoa Kỳ và Nam Hàn ban hành các lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Hàn vì nhân lực ‘bất chính’ trong lĩnh vực công nghệ thông tin