Hoa Kỳ và Nhật Bản công bố sự nâng cấp quan trọng trong liên minh hai nước để ‘cô lập Trung Quốc’

Cả hai nhà lãnh đạo đều đồng thuận tăng cường hơn nữa mối liên kết này trên nhiều chủ đề, trong đó có vấn đề quốc phòng và an ninh.