Họa sĩ nữ tu Plautilla Nelli nhờ kiên trì tự học mà thành công