‘Hoàng tử Ai Cập’: Nhà lãnh đạo vĩ đại trong Kinh Cựu Ước

Phim hoạt hình nhạc kịch này kể về một chân lý cổ xưa, điều đã đánh bại chế độ nô lệ.