Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại các cảng Bờ Tây Hoa Kỳ chậm lại sau những gián đoạn về nhân lực