Hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong 19 tháng giữa cuộc khủng hoảng điện năng