Hoạt động kinh tế của Eurozone tiếp tục thu hẹp trong tháng Tám, triển vọng ảm đạm