Nghị trình xanh của bà Angela Merkel đã khiến nền kinh tế Đức sụp đổ như thế nào