Các học viên Pháp Luân Công thắp nến tưởng niệm tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles