Hội nghị công tác kinh tế của Bắc Kinh không đề ra được kế hoạch cụ thể nào để vực dậy nền kinh tế Trung Quốc

Do vấn đề nợ chính quyền địa phương và cuộc khủng hoảng địa ốc đang diễn ra, Moody’s đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm nợ quốc gia đối với Trung Quốc.