Hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc kết thúc với lời kêu gọi thế giới tránh xa nhiên liệu hóa thạch

Các quốc gia cũng được khuyến khích thúc đẩy một nghị trình xã hội cấp tiến như một phần trong kế hoạch giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.