Hoa Kỳ cùng hơn 60 quốc gia khác cam kết giảm lượng phát thải từ máy điều hòa không khí và tủ lạnh

Mục tiêu vào năm 2050 là giảm 68% lượng phát thải từ các thiết bị như vậy so với mức của năm 2022.