Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ chứng minh Hoa Kỳ ‘là một đối tác ổn định’ ở Đông Nam Á