Nga, ASEAN kết thúc cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên