Hội nghị Thượng đỉnh ngành y tá thảo luận về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ