Các nhà lập pháp Canada bỏ phiếu thông qua dự luật chống nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức