Hơn 13,000 người Mỹ bị loại khỏi an sinh xã hội vào tháng Ba

Quỹ An sinh Xã hội đang cạn kiệt nhưng người dân có thể thực hiện một số việc nhất định để làm tăng phúc lợi của họ về lâu dài.