Ước tính COLA cho an sinh xã hội năm 2025 tăng do lạm phát

Có những lo ngại rằng việc tăng mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt sẽ không giúp chống lại giá cả tăng cao, do vậy đặt những người thụ hưởng vào tình thế khó khăn về tài chính.