Hơn 3 triệu người tị nạn chạy khỏi Ukraine khi các cuộc tấn công của Nga tiếp diễn