Hôn nhân kiểu Ý: Bức chân dung đôi của tình yêu

Họa sỹ người Florence Fra Filippo Lippi khám phá các truyền thống hôn nhân thông qua bức chân dung đôi đầu tiên được sáng tác vào thời Phục Hưng Ý.