Tranh sơn dầu tả thực nhân vật, cảm động và thăng hoa vượt thời không (Phần 1)