Hồng Kông: Đảng Dân chủ kêu gọi xem xét lại chính sách hộ chiếu vaccine