Hồng Kông: EU và Anh ủng hộ lời kêu gọi bãi bỏ Luật An ninh Quốc gia của Liên Hiệp Quốc