Hồng Kông giới thiệu luật ‘Tin tức giả’ giữa những lo ngại về quyền tự do báo chí ngày càng gia tăng