Hồng Kông: Người đàn ông bị bắt sau khi tưởng niệm Nữ hoàng Anh