Hồng Kông treo thưởng 120,000 USD cho thông tin về những người bất đồng chính kiến nhân quyền sống ở Hoa Kỳ, Úc, Anh

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia dân chủ đã phản ứng về nỗ lực dẫn độ trắng trợn này