Khảo sát: 30% người Hồng Kông không có ý định di cư

Học giả: Lựa chọn ở lại Hồng Kông có thể không liên quan trực tiếp đến lòng trung thành