Huawei: Cạn kiệt Chip điện thoại do lệnh trừng phạt của Mỹ