Huawei tìm cách chiêu mộ nhân tài ngoại quốc để ‘dẫn đầu thế giới’