Hương vị bữa cơm đầu năm mới của “phương thức AA” là gì?