Truyền thống Trung Hoa cổ đại: Ngôi nhà đầy những vị Thần