Huyền thoại còn vương vấn John Brown: Là kẻ tử vì đạo hay là một kẻ điên