Không biết chữ nhưng vì sao lại trở thành sủng thần của Hoàng đế?