Huyền thoại kinh doanh Inamori Kazuo (P1): Từ một người ‘bình thường’ trở thành ‘phi thường’