Huyền thoại kinh doanh Inamori Kazuo (P2): Sống là quá trình mài giũa tâm hồn