Hydro xanh có phải là canh bạc lớn tiếp theo của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo?