ICE trục xuất 215 người nhập cư bất hợp pháp liên quan đến cuộc bạo loạn gần bức tường biên giới ở El Paso

Các thủ tục trục xuất đã được tiến hành đối với hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đã tham gia vào cuộc bạo loạn tại bức tường biên giới khiến quân Vệ binh Quốc gia bị áp đảo.