Người nhập cư bất hợp pháp Trung Quốc bị bắt sau khi đi vào căn cứ Thủy quân lục chiến và không chịu rời đi